Archiwum transmisji online >><kliknij tutaj>

wtorek, 22 kwietnia 2014

Zanim wyruszysz na pielgrzymi szlak...... zastanów się jaki jest Twój cel.


A zostało już niewiele czasu. Zdjęcie obok pokazuje dokładnie dni i godziny do wyjścia Pieszej Pielgrzymki Kaszubskiej. Ale ten czas szybko zleciał, prawda? Nie daj się zaskoczyć - jeszcze dziś zastanów się głębiej nad tym, jaki może być cel Twojego pielgrzymowania!

W 2011 roku wśród pielgrzymów zmierzających na Jasną Górę przeprowadziliśmy badanie pytając między innymi o cele pielgrzymowania. Cele szczegółowe wskazane przez uczestników Pielgrzymki Jubileuszowej pogrupowaliśmy w 13 grup. Ponad 9 osób na 10 spośród wszystkich badanych jako najczęstszy cel udziału w Pielgrzymce Kaszubskiej wskazało cele religijne błagalne. Tylko niewiele mniej wskazań miały cele religijne chwalebne i dziękczynne.Według płci te wskazania nieco się różniły, co można zaobserwować na poniższym rysunku. Z pewnym uproszczeniem można powiedzieć, że kobiety częściej niż mężczyźni idą po to, by dziękować Panu Bogu za doznane łaski; natomiast mężczyźni częściej niż kobiety idą po to, by odpokutować swoje grzechy a także manifestować i dawać świadectwo wierze. Mniej więcej po równo (według płci) rozkładają się wskazania co do motywów błagalnych i chwalebnych pielgrzymowania. Warto także zwrócić uwagę, że wśród osób biorących udział w ankiecie przeważały kobiety (56%), podczas gdy mężczyźni stanowili 41% badanej populacji. Wśród badanych 3% nie wskazało jaką płeć reprezentują.


Każda z 13 grup celów ogólnych (wyżej wymienionych) składa się z trzech celów cząstkowych, a więc odpowiadają im następujące numery na poniższym wykresie:

Potrzeby religijne błagalne: 1-3

Potrzeby religijne chwalebne: 4-6

Potrzeby religijne dziękczynne: 7-9

Potrzeby religijne odnowy duchowej, mistycyzmu: 10 -12

Potrzeby religijne pokutne: 13 - 15

Potrzeba manifestowania, dawania świadectwa wiary: 16 - 18

Potrzeba przynależności, utrzymania więzi społecznych: 19 - 21

Potrzeba mobilizacji, inspiracji: 22 - 24

Potrzeby poznawcze: 25 - 27

Potrzeby zmiany: 28 - 30

Potrzeby samopoważania: 31 - 33

Potrzeby estetyczne: 34 - 36

Potrzeby akceptacji, uznania: 37 - 39

Niewielki odsetek stanowiły wśród wszystkich wskazań potrzeby określone jako inne. Nie będą one jednak w tym miejscu szerzej omawiane.


W badaniu wzięło łącznie udział 230 osób, co odpowiadało ponad połowie wszystkich uczestników pielgrzymki jubileuszowej zmierzających na Jasną Górę.