Archiwum transmisji online >><kliknij tutaj>

wtorek, 4 lipca 2017

Pielgrzymka duchowa

Nie każdy z nas może podjąć trud pielgrzymowania o własnych nogach na Jasną Górę. Różne bywają tego przyczyny. Zazwyczaj brak czasu, często problemy ze zdrowiem…
Nie oznacza to jednak, że w ogóle nie możemy pielgrzymować. Możemy bowiem swoją modlitwą i pamięcią towarzyszyć w drodze tych, którzy w skwarze słońca lub w ulewnym deszczu, wędrują do tronu Jasnogórskiej Matki.
By pomóc Wam w tym będziemy zamieszczać zdjęcia, teksty konferencji i nagrania z trasy oraz relację filmową na żywo (np. Apeli Jasnogórskich). Ułatwi to wejście w pielgrzymowanie – czas wysiłku ducha, wyciszenia i skupienia się nie na własnych ograniczeniach, lecz Bogu.


BÓG BOGATY W MIŁOSIERDZIE i poprzez takie nowoczesne środki komunikowania pragnie docierać do ludzkich serc. Skorzystaj z tej możliwości!
PIELGRZYMKOWY SZLAK WIEDZIE PRZEZ TWÓJ DOM

W Duchowej Pielgrzymce może uczestniczyć każdy, kto w dniach od 25 lipca do 12 sierpnia:
  1. Będzie - w miarę możliwości - codziennie uczestniczył we Mszy św. i przystąpi do Komunii św.
  2. Codziennie odmówi część Różańca świętego, modlitwę południową Anioł Pański, będzie w duchowej łączności w godzinie Apelu Jasnogórskiego.
  3. Każdy dzień przeżyje z konkretną intencją wynagradzającą, pokutną lub błagalną.
  4. Codziennie odmówi Modlitwę Pielgrzyma.
Kim są duchowi pielgrzymi?

To pielgrzymi, którzy duchowo łączą się i wspierają modlitwą pielgrzymów na trasie oraz przynajmniej częściowo wypełniają praktyki religijne realizowane przez pątników pieszych. Między pielgrzymami duchowymi i pieszymi tworzy się niesamowita więź, gdyż pielgrzymi duchowi modlą się o siły i wytrwałość dla piechurów, a oni odwdzięczają się poprzez niesienie ze sobą na Jasną Górę intencji modlitewnych pielgrzymów duchowych.
Wasza duchowa obecność będzie świadectwem zaangażowania w przeżywanie rekolekcji w drodze i duchowej łączności z nami, wyrażonej poprzez modlitwę oraz codzienną Mszę Świętą, odprawianą na pątniczym szlaku, podczas której w sposób szczególny będziemy polecać Bogu wszystkie Wasze intencje.
MODLITWA PIELGRZYMA:
Maryjo, Matko Boża, w Twoim Niepokalanym Sercu składam moje duchowe pielgrzymowanie. Jestem razem z tymi pątnikami, którzy zmierzają ku Jasnej Górze, aby spotkać się z Tobą w kaplicy Cudownego Wizerunku. Ten dzisiejszy dzień ofiaruję w intencji … Oddaję Ci, Matko, moje radości i troski, spotkania i rozmowy, wszystkie pragnienia i dobre uczynki. Proszę Cię, Maryjo, bądź Przewodniczką na wszystkich drogach mojego życia, ucz mnie nieustannie wypełniać wolę Ojca, pogłębiać więź z Jezusem. A kiedy przyjdzie kres mojego ziemskiego pielgrzymowania, bądź przy mnie i zaprowadź bezpiecznie do domu Naszego Ojca.
Amen.

Jeżeli ktoś zdecyduje się wspomóc Pielgrzymkę finansowo (nie jest to jakikolwiek warunek uczestnictwa w Duchowym Pielgrzymowaniu, a jedynie dobrowolna ofiara), pieniądze można przesłać na konto:
Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika i bł. Karoliny Kózkówny w Leźnie
ul. Aleja Lipowa 23, Leźno, 80-298 Gdańsk
Bank Millenium: 94 1160 2202 0000 0002 7055 9369

W tytule: "Darowizna na rzecz Pieszej Pielgrzymki Kaszubskiej"
Możesz także przekazać środki osobiście, któremuś z kapłanów idących na pielgrzymkę, lub ks. kierownikowi, który w gościnnym Leźnie k. Gdańska chętnie podejmie kawą :)

Kierownik Pielgrzymki
ks. Robert Jahns
tel. 696417236
mail: x.robert.jahns@gmail.com

Dziękujemy za wszelką pomoc. Ofiarodawców polecamy w modlitwie na trasie i w mszy świętej w Leźnie każdego 25 dnia miesiąca.